47
15
CMICS Medical Instrument Co., Ltd.
Address: 
14, Zhongkai Hi-tech Development Zone, Huizhou, Guangdong,
516006, China 
Tel: 0086-752-2775520 2775516 
Fax: 0086-2775501 
Email: info@cmics.com.cn

Contact us


CMICS Medical Instrument Co., Ltd.
Address: 
14, Zhongkai Hi-tech Development Zone, Huizhou, Guangdong,
516006, China 
Tel: 0086-752-2775520 2775516 
Fax: 0086-2775501 
Email: info@cmics.com.cn